X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X
X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X

Kişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesi

AnasayfaKişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesi

GİZLİLİK VE GÜVENLİK

Euronet Telekom web sitesi ( www.euronet.net.tr ), Euronet Telekomünikasyon ve Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’ne aittir ve bu adresi ziyaret eden siz müşterilerimizin bilgi güvenliği Euronet Telekom için büyük önem taşır.

Bu metin, bilgi güvenliği ile ilgili sizi bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

Kişisel bilgilerinizi paylaşmaksızın web sitemizi dilediğiniz sıklıkta ziyaret edebilirsiniz. Web sitemizi ziyaretiniz sırasında kişisel bilgileriniz tarafımızdan, sadece sizin bilginiz kapsamında temin edilir. Sizin bilginiz ile bizim tarafımızdan kayıt altına alınan kişisel bilgileriniz Euronet Telekom tarafından korunur ve korunmaya devam edecektir.

Adınız ve soyadınız, posta adresiniz, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, telefon ve faks numaranız, e-posta adresiniz gibi bilgileriniz tarafınızdan web sitemize verildiğinde kaydedilir.

Bilgi güvenliğinizi sağlamak amacıyla şifrelerinizi kimse ile paylaşmamanızın gerekliliğini vurgulamak isteriz. Web sitemizde yapmakta olduğunuz işlemlerle ilgili ‘Euronet Telekom web üzerinden yapılacak abonelik işlemleri sözleşmesi’ni okumanız, şifrelerinizi korumanızın önemini daha iyi anlamanız açısından gereklidir. Euronet Telekom şifre’nizi ve parola’nızı kimse ile paylaşmamanızı ve bir yere not etmemenizi özellikle rica ediyoruz.

E-posta iletişiminde söz konusu mesaj şifrelenmediği takdirde, mesajın güvenliğinin garanti altına alınamadığını ve göndereceğiniz e-postaların güvenliğinden sizlerin sorumlu olduğunu hatırlatmak isteriz.

Web sitemizde Euronet Telekom tarafından işletilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar verebiliriz. Bu web sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz, o sitenin gizlilik ve diğer politikalarını gözden geçirmelisiniz. Diğer şirketlerin politika ve uygulamalarından Euronet Telekomünikasyon ve Bilişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’nin sorumlu olmadığını belirtiriz.

Euronet Telekom’un gizlilik politikalarını değiştirmesinin mümkün olduğunu hatırlatır, bu nedenle Güvenlik ve Gizlilik sayfalarımızı düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz.

EURONET TELEKOM WEB ÜZERİNDEN YAPILACAK ABONELİK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ

Web sitesi üzerinden yapılacak abonelik işlerine ilişkin sözleşme şartlarını lütfen dikkatle okuyunuz. Bu sözleşme Euronet Telekom abonelerinin önceden imzaladıkları ‘Abonelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

MADDE 1- TANIMLAR :

ABONE : EURONET TELEKOM bireysel ve kurumsal aboneleri kullanıcıları

EURONET TELEKOM : Euronet Telekomünikasyon ve Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU :

İşbu sözleşmenin konusu, Euronet Telekom tarafından ABONE’ye verilecek olan abonelik hizmetlerinin, Self Servis kanallar üzerinden sağlanmasına ilişkin esasların tayin ve tespiti ile tarafların hak ve yükümlülüklerin belirlenmesinden ibarettir.

MADDE 3- ABONENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

ABONE, işbu sözleşme nedeniyle / sözleşmenin ifası sırasında kendi adına işlem yapma konusunda tam yetkili olacağını, Euronet Telekom tarafından tayin ve tespit edilen sınırlar çerçevesinde yaptığı her işlemin kendisini bağlayacağını, tüm işlemlerinden ve davranışlarından sorumlu olacağını, şifre kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisi tarafından yapılmadığı itirazından peşinen vazgeçtiğini, Euronet Telekom’un şifreleri kullanmak suretiyle işlem yapan kişilerin kimliklerini araştırma yükümlülüğünün olmadığını, ABONE şifrenin/şifrelerin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, bu şifreyi/şifreleri herhangi bir üçüncü şahısa açıklamayacağını ve bu şifrelerin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanımına izin vermeyeceğini, şifrelerin kendisinin dışında kişiler tarafından kullanılması neticesinde doğabilecek zararlardan bizzat kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir suretle Euronet Telekom’un sorumlu tutulamayacağını ve doğabilecek zararlardan dolayı Euronet Telekom’u peşinen ibra ettiğini, her türlü sorumluluğun kendinde olduğunu kabul ve taahhüt eder.

MADDE 4- WEB ÜZERİNDEN YAPILACAK ABONELİK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

4.1. Euronet Telekom’un ABONE’ye İnternet üzerinden abonelik hizmeti veriyor olması, ABONE’ye donanım ve yazılım (hardware-software) temini konusunda bir Euronet Telekom taahhüdü oluşturmaz.

4.2. ABONE, Euronet Telekom’un vermiş olduğu İnternet üzerinden abonelik hizmetlerinden yararlanmak suretiyle, 3.şahıslardan almış olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan Euronet Telekom’un sorumlu olmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Euronet Telekom’a izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında Euronet Telekom’u şimdiden ibra ettiğini kabul ve beyan eder.

4.3. Euronet Telekom, Self Servis kanallardan verilecek olan hizmetlerin devamlılığını garanti etmeyip, bu yollarla yapılacak işlemler üzerinde değişiklik yapmak, eksiltmek ve azaltmak hakkını saklı tutar.

4.4. Euronet Telekom, ABONE’nin, Euronet Telekom’daki hatlarının kapanması, ABONE’nin bu Sözleşmedeki taahhütlerine aykırı davranması, Euronet Telekom şifrelerin Sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullanıldığı, hizmetten hatalı, yasalara ve dürüstlük kurallarına aykırı olarak istifade edildiği, güvenlik önlemlerinin ihlal edildiği kanaatına varması halinde, ancak bu hal ile sınırlı olmaksızın, herhangi bir ihbarda bulunmaksızın ve herhangi bir sebep göstermeksizin ABONE’nin şifresini iptal edebilir ve/veya ABONE’nin bu hizmetten yararlanmasına derhal son verebilir. Hizmete son verilmesine kadar geçen sürede doğan ABONE yükümlülükleri hizmete son verildikten sonra da devam eder. ABONE, bu hususları kabul ettiğini ve hizmetin bu şekilde sona erdirilmesinden dolayı Euronet Telekom’dan her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.5. ABONE tarafından Euronet Telekom’a iletilen bilgiler doğrultusunda, Euronet Telekom’un işlem yapıp yapmama hakkı saklı olduğu gibi ABONE kendisi tarafından sunulan bilgiler nedeni ile Euronet Telekom’dan herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz.

ABONE, kendi adına kayıtlı hatlar için şifrelerin 3. kişilerce öğrenilmesi ya da öğrenildiğinden şüphelenilmesi halinde Euronet Telekom’u derhal haberdar edeceğini aksi taktirde doğabilecek sonuçlarından sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

4.6. Euronet Telekom’ca bu sözleşme kapsamında verilecek hizmetlerle ilgili olarak Euronet Telekom’un istemi dışında olacak her türlü teknik arıza ya da sorun nedeni ile işlemlerin tamamlanamaması, iptal edilmesi halinde Euronet Telekom sorumlu olmayacaktır. Euronet Telekom, bu Sözleşme konusu hizmetlerin ABONE’ye sunulması ile ilgili olarak herhangi bir neden göstermeksizin uygulama değişikliği yapabilir veya hizmetin verilmesine ara verebilir veya tamamen durdurabilir.

4.7. Euronet Telekom ile ABONE arasında ortaya çıkabilecek ihtilafların halli için İSTANBUL Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

4.8. Euronet Telekom ile ABONE arasında işbu Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda, Euronet Telekom’un defter, her türlü belge, bilgisayar ve ses kayıtları ile mikrofilmleri kesin delil teşkil edecek ve bağlayıcı olacaktır. ABONE, bu kayıtlara karşı itirazlarını ancak yazılı belge ile kanıtlayabileceğini ve bunun bir delil sözleşmesi olduğunu kabul ve beyan eder. ABONE, Euronet Telekom tarafından tutulan defter ve kayıtların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul ve beyan eder.

4.9. ABONE, işbu sözleşmeye ilişkin olarak gerektiğinde Euronet Telekom tarafından kendisinden talep edilecek belge ve bilgileri Euronet Telekom’a derhal vermekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.10. Euronet Telekom, işbu sözleşmede dilediği değişikliği ve yeniliği yapma hakkını saklı tutar.


Top